Kontakt

Szpitale

Szpital to jedna z najważniejszych jednostek organizacyjnych w systemie opieki zdrowotnej. Nieodzownym wyposażeniem tej instytucji jest specjalistyczny sprzęt medyczny oraz lekarstwa, które należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi spoza personelu szpitala. Mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo pacjentów także dostęp do poszczególnych oddziałów powinien być ograniczony. Ochronie podlega również dokumentacja medyczna, zawierająca dane osobowe i historie choroby. Wychodząc naprzeciw potrzebom szpitali, proponujemy rozwiązanie umożliwiające realizację powyższych zadań z wykorzystaniem elektronicznego systemu kontroli dostępu. Przewiduje on zastosowanie kontrolerów wejścia/wyjścia, kart chipowych oraz ich czytników. Umożliwi to zabezpieczenie określonych sektorów szpitala przed niepowołanym dostępem. Specjalne oprogramowanie rejestruje czas pracy personelu, a także kto i kiedy przebywał w danym sektorze. Aby wzmocnić ochronę najpilniej strzeżonych obszarów można zamontować dodatkowo monitorujące kamery przemysłowe.

 

Zadania realizowane przez system:

  • Rejestracja czasu pracy personelu szpitala
  • Ograniczenie dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów
  • Ograniczenie dostępu do pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania lekarstw oraz
  • sprzętu medycznego
  • Naliczanie i kontrola czasu osób korzystających z zamkniętych stref