Kontakt

1. Elektroniczny System Obsługi Klienta  (ESOK) dla wyciągów narciarskich

zdjęcie

zdjęcie

zdjęcie

bramki

 

 

 

 

 

 

Podstawowymi funkcjami systemu jest obsługa sprzedaży oraz kontrola dostępu dla wyciągów narciarskich. Narciarz korzystający z wyciągów narciarskich, w których został wdrożony autorski elektroniczny systemem obsługi klienta RANDOR, zakupuje kartę skipass i korzysta z nich bezgotówkowo. Skipass jest kartą zbliżeniową, która komunikuje się z czytnikiem metodą radiową. Na karcie zapisana jest zaszyfrowana informacja o jej parametrach. Czytnik na kołowrocie weryfikuje za każdym razem informację zapisaną na karcie i przy poprawnej weryfikacji odblokowuje kołowrót.


Poszczególne elementy systemu zostały zaprojektowane w celu wytrzymałości w trudnych warunkach atmosferycznych panujących na wyciągach narciarskich, takich jak niskie temperatury czy wilgoć. Na system składają się: stanowiska kasowe, czytniki oraz kołowroty lub bramki, wykonane ze stali nierdzewnej. W systemie wykorzystywane są jednorazowe bilety papierowe lub z cienkiego tworzywa sztucznego z kodem paskowym oraz bilety wielorazowe – w formie elektronicznych kart zbliżeniowych. W przypadku, gdy niezbędna jest sprzedaż biletów jednorazowych, system doposażony jest w drukarki kodów kreskowych.


Proponowany system wykonany jest w technologii, która zapewnia w kolejnych etapach wdrożenie systemu na innych obiektach (np. tor saneczkowy, wypożyczalnia sprzętu) oraz umożliwia połączenie kilku obiektów narciarskich w jeden jednolity system, pozwalający na posługiwanie się jednym Skipassem - System wspólnej karty. System posiada zaimplementowany algorytm rozliczania finansowego niezależnych wyciągów narciarskich, funkcjonujących w ramach jednego obszaru narciarskiego. Zapewniamy możliwość wprowadzania zmian w systemie RANDOR zgodnie z potrzebami klienta.

 

Zadania realizowane przez system:

 • obsługa klientów indywidualnych jednorazowych, karnetowych oraz grup
 • możliwość przedsprzedaży
 • dowolność w konstruowaniu cenników, udzielania rabatów, w celu przyciągnięcia większej liczby klientów
 • rozliczanie płatności z góry, z dołu, bezgotówkowe
 • kontrola stanu obciążenia obiektu
 • obsługa sprzedaży towarów (sklep, bar)
 • pełna ewidencja ruchu towarów i ludzi wraz z analizą obciążeń obiektu
 • uszczelnienie obiektu pod względem wejścia/wyjścia oraz pod względem finansowym
 • rejestr i fiskalizacja każdej transakcji w systemie

 

Referencje

Galeria obiekty narciarskie

Oprogramowanie RANDOR Wyciąg

 

 

2. Wypożyczalnie sprzętu sportowego

 

 

 

 

 

 

Ważnym elementem zimowej infrastruktury sportowej są wypożyczalnie sprzętu zimowego. Właśnie z myślą o tym, Firma Transcom System stworzyła autorski system obsługi wypożyczalni. Dzięki takiemu systemowi, wypożyczalnia zostaje uszczelniona pod względem finansowym, a właściciel zyskuje wgląd w każdą transakcję. Dodatkowo system znacząco ułatwia zarządzanie sprzętem w wypożyczalni.


Zadania realizowane przez system:

 • Naliczanie i kontrola czasu wypożyczeń i zwrotów sprzętu
 • Naliczanie i pobieranie opłat
 • Bieżący wgląd w aktualny stan magazynu (wypożyczony sprzęt, wypożyczenie danego klienta)
 • Możliwość ustawienia czasu korzystania, zniżek, cennika, pobrania zaliczki od klienta
 • Możliwość podziału na grupy sprzętu, klientów, użytkowników i przypisywanie tym grupom określonych preferencji
 • Możliwość przypisania każdemu klientowi indywidualnego cennika
 • Możliwość generowania dowolnej ilości cenników oraz ich testowania przed wykorzystaniem w wypożyczalni
 • System kont klienckich z możliwością pobierania opłat z konta
 • Rozbudowany sklep - dający możliwość prowadzenia magazynu wykorzystujący kody kreskowe
 • Ewidencjonowanie sprzedaży usług i zakupów wypożyczalni
 • Możliwość rezerwacji wybranego sprzętu, na określony dzień i godzinę
 • Zaawansowany Moduł statystyk i raportów pozwala na skrupulatną analizę pracy wypożyczalni
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • Proste użytkowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

 

Referencje

System TCS Wypożyczalnia

 

3. System WSPÓLNEJ KARTY


System wspólnej karty to platforma, umożliwiająca użytkownikom karty, a przede wszystkim turystom, realizację transakcji na całym ośrodku lub obszarze  za pomocą tylko jednego nośnika elektronicznego.

Technologia WSPÓLNEJ KARTY proponowana  przez Transcom System, docelowo może objąć  swoim zakresem ośrodki narciarskie, parki wodne, środki transportu oraz inne obiekty sportowe i turystyczne.

Zręcznie dobrana struktura umożliwia szybkie wprowadzenie do systemu nowego punktu sprzedaży lub punktu kontrolnego (np. nowe ośrodki narciarskie, parki wodne) przy minimalnym nakładzie technicznym - wystarcza komputer osobisty z dostępem do Internetu lub przenośne urządzenie mobilne - np. Google HTC.

Elastyczne zarządzanie sprzedawanymi pakietami i usługami w ramach programu Wspólnej Karty sprawia, że niezwykle łatwe jest tworzenie programów lojalnościowych, a co za tym idzie przywiązanie klienta do ośrodka i regionu.

Dzięki takiej integracji klient może wejść na teren obiektu bezpośrednio przez bramkę, unikając w ten sposób kolejki przy kasach. Nośnikiem danych może być karta RFID lub bilet z kodem kreskowym.

Należy wspomnieć, że nasz SYSTEM nie ogranicza się tylko do ośrodków narciarskich. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji, umożliwia podpięcie do programu - poza innymi obiektami rekreacyjnymi - biura turystyczne, hotele, zewnętrzne punkty sprzedaży, etc.


Zadania realizowane przez system:

 • rozliczanie ośrodków połączonych wspólną kartą,
 • zmniejszenie czasu obsługi klientów, w konsekwencji zmniejszenie kolejek i wzrost zadowolenia użytkowników obiektu,
 • obsługa klientów indywidualnych jednorazowych, karnetowych oraz grup,
 • możliwość przedsprzedaży,
 • dowolność w konstruowaniu cenników, udzielania rabatów, w celu przyciągnięcia większej liczby, klientów
 • rozliczanie płatności z góry, z dołu, bezgotówkowe,
 • kontrola stanu obciążenia obiektu,
 • obsługa sprzedaży towarów (sklep, bar),
 • pełna ewidencja ruchu towarów i ludzi wraz z analizą obciążeń obiektu,
 • uszczelnienie obiektu pod względem wejścia/wyjścia oraz pod względem finansowym,
 • rejestr i fiskalizacja każdej transakcji w systemie.

 

Referencje

Oprogramowanie - System Wspólnej Karty