Kontakt

Inne dostawy


KANA


Dostarczono zestawy komputerowe.

Katolickie Centrum Edukacji Młodzieży KANA, z siedzibą w Gliwicach jest pozarządową instytucją oświatową. Misją KANY jest edukacja zmierzająca do rozwoju zawodowego, intelektualnego i duchowego młodego pokolenia. Działając od 1994 roku realizuje swoje cele statutowe podnosząc kwalifikacje zawodowe wielu tysięcy młodych ludzi, których nie stać na odpłatne szkolenia. Oferta skierowana do młodzieży obejmuje szkolenia informatyczne i językowe. Gliwicka KANA realizuje projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych programów Unii Europejskiej skierowane do nauczycieli, młodzieży oraz osób bezrobotnych.

 

 

 

 

 

List referencyjny