Kontakt

Oprogramowanie - Kontrola Dostępu

ELEKTRONICZNY SYSTEM OBSŁUGI KLIENTA (ESOK) RANDOR

System RANDOR jest nowoczesnym, autorskim rozwiązaniem firmy TRANSCOM SYSTEM Sp. z o. o.. Program ten jest  uniwersalnym modułowym systemem kontroli dostępu oraz rozliczania klientów, który można wykorzystywać w różnych konfiguracjach dla określonego typu obiektu, m.in. dla:

 • wyciągów narciarskich
 • basenów
 • stadionów
 • hal sportowych
 • parków rozrywki
 • muzeów

Zapewnia on kompleksowe zarządzanie obiektem pod kątem:

 • sprzedaży towarów i usług
 • zarządzania cennikami i taryfami
 • kontroli dostępu
 • analizy danych

Oprogramowanie ESOK pozwala na sprzedaż biletów i kart punktowych lub terminowych. Główną zaletą programu jest przejrzysty i intuicyjny interfejs, który  został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie osoby obsługującej. Liczba czynności wymagana do wykonania żądanych operacji została zredukowana do absolutnego minimum. Wszystkie operacje można wykonać za pomocą klawiatury, bez konieczności użycia myszki. Ponadto elektroniczny system obsługi klienta został dostosowany do współpracy z ekranami dotykowymi.


RANDOR zbudowany jest z modułów, które m.in. umożliwiają udzielanie rabatów, wystawianie faktur VAT, wykonywanie zwrotów towarów i usług, tworzenie kalendarza imprez, generowanie szczegółowych raportów itd. Dostęp do poszczególnych funkcji systemu jest uwarunkowany posiadanymi uprawnieniami, które nadawane są grupie użytkowników. Uprawnienie polega na dostępie do poszczególnych w/w modułów systemu (np. dostęp do raportu) lub też specyficznych jego parametrów (np. maksymalna kwota rabatu). Jednym z ważnych modułów, a wcześniej niewymienionych, jest kontroler czytników, który zapewnia komunikację przejść z czytnikami bramkowymi, rejestrację przejść, a także ustawia parametry konfiguracyjne czytników takie jak: aktualna taryfa, czas, zablokowane karty. Moduł monitoruje ich pracę poprzez wyświetlanie aktualnego statusu każdego z czytników oraz nadzoruje weryfikację biletów. Pozwala to na szybkie diagnozowanie ewentualnych problemów, podgląd ilości przejść oraz blokadę bramek. Sama kontrola odbywa się za pomocą protokołu transmisyjnego TCP/IP i RS485/422 z poziomu urządzenia sterującego. Natomiast całym moduł sterowany jest przez obsługę wyciągu/kolei. Dzięki czemu, osoba zarządzająca ma możliwość zablokowania, odblokowania czy włączenia autoblokady po przejściu żądanej liczby klientów. Powyższa funkcjonalność jest ceniona na obiektach, które korzystają już z naszego rozwiązania.

 

RANDOR Wyciąg

RANDOR Lodowisko

RANDOR Basen

RANDOR Park Rozrywki

RANDOR Muzeum

RANDOR Fitness

RANDOR Hotel

 SYSTEM WSPÓLNEJ KARTY RANDOR


Proponowane oprogramowania wykonane są w technologii, która zapewnia w kolejnych etapach wdrożenie systemu na innych obiektach (np. wypożyczalni czy restauracji) oraz umożliwia połączenie kilku obiektów w jeden jednolity system, pozwalający na posługiwanie się jednym nośnikiem informacji dzięki systemowi wspólnej karty.

Technologia WSPÓLNEJ KARTY proponowana  przez Transcom System, docelowo może objąć swoim zakresem ośrodki narciarskie, parki wodne, środki transportu oraz inne obiekty sportowe i turystyczne.

Elastyczne zarządzanie sprzedawanymi pakietami i usługami w ramach programu WSPÓLNEJ KRATY sprawia, że niezwykle łatwe jest tworzenie programów lojalnościowych, a co za tym idzie przywiązanie klienta do ośrodka i regionu. Dzięki takiej integracji klient po zakupieniu biletu w jednym ośrodku, może wejść na teren drugiego obiektu bezpośrednio przez bramkę, unikając w ten sposób kolejki przy kasach. Nośnikiem danych może być karta zbliżeniowa RFID lub bilet z kodem kreskowym. Zręcznie dobrana struktura umożliwia szybkie wprowadzenie do systemu nowego punktu sprzedaży lub punktu kontrolnego przy minimalnym nakładzie technicznym - wystarcza komputer osobisty z dostępem do Internetu lub urządzenie mobilne.

Należy wspomnieć, że nasz SYSTEM nie ogranicza się tylko do ośrodków narciarskich. W przeciwieństwie do rozwiązań konkurencji, umożliwia podpięcie do programu - poza innymi obiektami rekreacyjnymi - biura turystyczne, hotele, zewnętrzne punkty sprzedaży, etc.

Ważnym elementem jest fakt, iż wspólną kartę możemy wdrożyć w każdym czasie, przed sezonem, po sezonie, a nawet w jego trakcie. W procesie wdrożenia projektu istotne jest porozumienie łączących się obiektów m.in. po przez zawarcie odpowiednich umów, stworzenie regulaminu korzystania ze wspólnego skipassa, a także ustalenie wspólnych taryf i cenników. Ponadto, wprowadzony System Wspólnej Karty wymaga działań marketingowych takich, jak reklama, stworzenie strony internetowej czy funpage na facebooku. Nasza firma wspiera w tych projektach ośrodki chcące skorzystać z tego typu rozwiązań.

Projekt może zostać rozliczany miesięcznie, a nawet tygodniowo w zależności od poczynionych ustaleń pomiędzy ośrodkami.  Ponadto do rozliczenia dołączane są raporty obejmujące m.in. statystyki czytników i ilość przejść przedstawiające użycie wspólnego skipassu.

 

Zadania realizowane przez system:

 • rozliczanie ośrodków połączonych wspólną kartą
 • zmniejszenie czasu obsługi klientów, w konsekwencji zmniejszenie kolejek i wzrost zadowolenia użytkowników obiektu
 • obsługa klientów indywidualnych jednorazowych, karnetowych oraz grup
 • możliwość przedsprzedaży
 • dowolność w konstruowaniu cenników, udzielania rabatów, w celu przyciągnięcia większej liczby, klientów
 • rozliczanie płatności z góry, z dołu, bezgotówkowe
 • kontrola stanu obciążenia obiektu
 • obsługa sprzedaży towarów (sklep, bar)
 • pełna ewidencja ruchu towarów i ludzi wraz z analizą obciążeń obiektu
 • uszczelnienie obiektu pod względem wejścia/wyjścia oraz pod względem finansowym
 • rejestr i fiskalizacja każdej transakcji w systemie

Referencje TCS Wspólna Karta

 

 


TCS WYPOŻYCZALNIA


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oprogramowanie przeznaczone dla wypożyczalni jest w pełni kompatybilne z pozostałymi systemami. Rozwiązanie to umożliwia znaczne usprawnienie działalności wypożyczalni oraz serwisu sprzętu zimowego. Dzięki powyższemu systemowi, właściciel otrzymuje kompletną informację o stanie magazynu, a także możliwość ewidencjonowania sprzedaży usług i zakupów w wypożyczalni. Zainstalowany w programie moduł statystyk i raportów pozwala na skrupulatną analizę pracy wypożyczalni i jej płynności finansowej.  Ponadto, oprogramowanie umożliwia naliczanie i pobieranie opłat, ustawienia czasu korzystania ze sprzętu oraz indywidualnych zniżek i rabatów. Co więcej właściciel zyskuje możliwość podziału na grupy sprzętu, klientów i użytkowników oraz przypisywanie tym grupom określonych preferencji. Dodatkowo aplikacja generuje historie wypożyczeń danego klienta, dzięki czemu cały proces wypożyczenia trwa jedynie kilka sekund. Ponadto, wprowadzono możliwość rezerwacji wybranego sprzętu, na określony dzień i godzinę.

Oprogramowanie gwarantuje również możliwość generowania dowolnej ilości cenników oraz ich testowania przed wykorzystaniem w wypożyczalni, w celu przyciągnięcia większej ilości klientów. System jest intuicyjny i bardzo prosty w obsłudze, a dzięki dotykowemu ekranowi stanowiska wypożyczalni cały proces nie przekracza kilkudziesięciu sekund.

Ważnym elementem jest możliwość integracji kilku wypożyczalni. Klient wypożyczy sprzęt w jednej z nich i ma możliwość oddania w drugiej. Rozwiązanie pozwala również na przyjmowanie sprzętu do serwisu i kontroluję stan jego naprawy oraz zwrotu.


Zadania realizowane przez system:

 • Naliczanie i kontrola czasu wypożyczeń i zwrotów sprzętu
 • Naliczanie i pobieranie opłat
 • Bieżący wgląd w aktualny stan magazynu (wypożyczony sprzęt, wypożyczenie danego klienta)
 • Możliwość ustawienia czasu korzystania, zniżek, cennika, pobrania zaliczki od klienta
 • Możliwość podziału na grupy sprzętu, klientów, użytkowników i przypisywanie tym grupom określonych preferencji
 • Możliwość przypisania każdemu klientowi indywidualnego cennika
 • Możliwość generowania dowolnej ilości cenników oraz ich testowania przed wykorzystaniem w wypożyczalni
 • System kont klienckich z możliwością pobierania opłat z konta
 • Rozbudowany sklep - dający możliwość prowadzenia magazynu wykorzystujący kody kreskowe
 • Ewidencjonowanie sprzedaży usług i zakupów wypożyczalni
 • Możliwość rezerwacji wybranego sprzętu, na określony dzień i godzinę
 • Zaawansowany Moduł statystyk i raportów pozwala na skrupulatną analizę pracy wypożyczalni
 • Współpraca z czytnikami kodów kreskowych
 • Proste użytkowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

 

Referencje TCS Wypożyczalnia

 

 


SYSTEM RCP - REJSTRACJA CZASU PRACY

 

System planowania, rejestracji i rozliczania czasu pracy jest kompleksowym rozwiązaniem ułatwiającym zarządzanie i kontrolę nad przedsiębiorstwem.

Oprogramowanie działa w oparciu o karty zbliżeniowe, które są przypisane każdej osobie w firmie, tworząc jej indywidualne konto w systemie. Pracownik jest zobowiązany rejestrować każde swoje wejście, wyjście lub wyjście służbowe z firmy, poprzez kontakt swojej karty z czytnikiem, który zwykle powieszony jest na ścianie blisko drzwi lub zamontowany na bramce kontroli dostępu znajdującej się przy wejściu do budynku.

Proponowane rozwiązanie umożliwia przygotowywanie wszechstronnych raportów czasu pracy i obecności w oparciu o rejestr zdarzeń zaimportowany z pliku tekstowego w formacie CSV i XML. Czas pracy (obecności) pracownika naliczany jest wg szczegółowych zasad zdefiniowanych przez operatora programu z uwzględnieniem utworzonych wcześniej Kalendarzy Pracy.

System RCP  został zaprojektowany, by działać w środowisku Microsoft Windows. Oprogramowanie dedykowane jest dla małych i średnich przedsiębiorstw - oferujemy licencje dla obsługi różnej liczby pracowników, w oparciu o różne ilości stanowisk kontroli. Zapewnia to możliwość tworzenia indywidualnych rozwiązań, tak by dostosować system do wymogów konkretnych przedsiębiorstw.


Zadania realizowane przez system:

 • automatyczne rozliczanie nadgodzin i urlopów
 • generowanie raportów
 • nowoczesny wygodny sposób identyfikacji osób - identyfikatory zbliżeniowe
 • niezawodność działania
 • bezpieczeństwo uzyskane poprzez kontrolę dostępu